Phân tích và báo cáo

Công cụ phân tích Landing Page trực tuyến để bạn theo dõi số liệu theo thời gian thực.

Phân tích và báo cáo là tính năng nâng cao, dành cho các tài khoản đã nâng cấp lên gói Cơ bản hoặc gói Chuyên nghiệp. Tính năng này hiện tại chỉ khả dụng cho các Landing Page được tạo từ builder cokhach.vn.

Không chỉ giúp bạn đánh giá tổng thể tình trạng và hiệu suất của Landing Page, công cụ Phân tích và báo cáo của cokhach.vn còn cung cấp thông tin chuyên sâu về hành vi của khách thăm, từ đó xác định các phương án phát triển và tối ưu trang một cách hợp lý, hiệu quả và chính xác hơn.

cokhach.vn đã cấu hình sẵn mọi thiết lập để thu thập dữ liệu cơ bản từ Landing Page. Các báo cáo dữ liệu luôn sẵn sàng để truy cập, không đòi hỏi bạn phải cài đặt.

Để mở rộng kết nối dữ liệu và hiểu toàn diện hơn về hiệu quả của những nỗ lực tiếp thị trong việc thúc đẩy tương tác của khách thăm trên Landing Page của bạn, cokhach.vn khuyến nghị bạn cấu hình thêm mã Google AdsAnalytics.

Làm quen với Phân tích và báo cáo

Trong phần Phân tích và báo cáo, bạn có thể xem báo cáo của tất cả các trang Landing Page theo dự án và khoảng ngày đã chọn.

 1. Sử dụng công cụ chọn ngày để thay đổi phạm vi ngày của báo cáo. Bạn có thể lựa chọn khoảng ngày được cài đặt sẵn, hoặc tuỳ chỉnh khoảng ngày trên lịch (không giới hạn thời gian xem báo cáo).

 2. Áp dụng bộ lọc dự án để xem báo cáo của các Landing Page theo dự án cụ thể.

 3. Xem các thông số tổng quan bao gồm:

  • Tổng số chuyển đổi: tổng số lượt chuyển đổi mà bạn đã nhận được từ hành động điền vào biểu mẫu trên Landing Page của mình

  • Tỷ lệ chuyển đổi: tỷ lệ phần trăm chuyển đổi trên tổng số phiên truy cập

  • Tổng số phiên truy cập: số lượng phiên riêng lẻ được khởi tạo bởi tất cả người dùng đến Landing Page của bạn

  • Tổng số người dùng: tổng số lượng khách thăm Landing Page

 4. Nhấp vào từng Landing Page để xem báo cáo chi tiết của Landing Page đó

Công cụ phân tích và báo cáo của cokhach.vn cho phép bạn xem dữ liệu trong mối tương quan so sánh với dữ liệu của 28 ngày trước đó.

Những chỉ số tiêu biểu

Trong báo cáo chi tiết của từng Landing Page, bạn được tiếp cận với các số liệu quan trọng dưới đây:

Các chỉ số nổi bật

Tại đây bạn có thể nhấp vào từng chỉ số: Tổng số người dùng, Tổng số phiên truy cập, Tổng số chuyển đổi, và Tỷ lệ chuyển đổi để xem thống kê chi tiết theo ngày.

Báo cáo thời gian thực hiển thị số phiên truy cập vào Landing Page của bạn theo thời gian thực trong 30 phút gần nhất. Bạn có thể xem phiên truy cập Landing Page theo phút và theo lưu lượng truy cập từ các kênh mạng xã hội.

Số liệu tăng trưởng

Số liệu tăng trưởng cho cái nhìn chung về hiệu suất của Landing Page. Tại đây bạn có thể theo dõi lượt người dùng mới và phiên truy cập hàng ngày. Người dùng mới là khách thăm Landing Page lần đầu.

Số liệu tương tác

Tại đây

Last updated