Quản lý Khách Hàng

Trong phần Quản lý khách hàng, bạn có thể xem các khách hàng thu được của từng dự án.

Nếu trước đây bạn phải kiểm tra lần lượt các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Google để theo dõi lượt khách chuyển đổi mỗi ngày, thì hiện tại với nền tảng cokhach.vn, bạn chỉ cần truy cập vào một dashboard duy nhất để quản lý dữ liệu và tình trạng khách hàng.

cokhach.vn đã tích hợp CRM giúp bạn kiểm soát quy trình tìm kiếm - chăm sóc - nuôi dưỡng khách hàng một cách toàn diện.

Trong phần Quản lý khách hàng, bạn có thể lọc để xem thông tin khách hàng thu được theo từng dự án và Landing Page. Khách hàng xuất hiện trong danh sách này là những khách thăm đã từng tương tác và để lại thông tin qua Landing Page được chạy quảng cáo của bạn. Thông tin được cập nhật tức thời khi khách hàng gửi form.

Nên cài đặt bộ lọc theo từng dự án cụ thể để tránh nhầm lẫn thông tin khách hàng.

Xem khách hàng theo Landing Page sẽ giúp bạn đánh giá được Landing Page nào đang có hiệu suất chuyển đổi tốt nhất.

Ngoài các thông tin liên lạc cơ bản của khách hàng, một số thông tin chuyên sâu khác có thể được ghi nhận bao gồm: khu vực, tài chính và nhu cầu. Trong trường hợp muốn đính chính thông tin, hoặc thêm thông tin sau khi đã liên lạc chăm sóc khách hàng, bạn có thể thao tác Sửa để cập nhật thông tin khách hàng. Bạn không thể xoá thông tin khách hàng trong danh sách này.

Khi sửa thông tin khách hàng, tránh xoá những trường thông tin quan trọng như số điện thoại hoặc email. Hiện tại cokhach.vn chưa hỗ trợ khôi phục các dữ liệu bị xoá.

Last updated