Thiết lập Landing Page

Sau khi thay đổi hoặc cài đặt bất kỳ thiết lập nào, bạn phải thao tác Xuất bản lại trang để kích hoạt chúng.

Tính năng thiết lập Landing Page cho phép bạn tuỳ chỉnh cấu hình cho toàn bộ Landing Page, bao gồm:

pageCấu hình Facebook Pixel IDpageCấu Hình Google Analytics IDpageCấu hình mã Google AdspageCài đặt mã tuỳ chỉnhpageCài đặt tiêu đề và mô tả trangpageCài đặt menu tương tác

Last updated