Ẩn phần tử trên mobile

Tính năng ẩn phần tử cho phép bạn tuỳ chỉnh hiển thị các phần tử của Landing Page theo mong muốn trên phiên bản mobile.

Trước tiên, bạn cần bấm chọn Mobile ở thanh công cụ trên cùng để chọn xem giao diện Landing Page trên mobile.

Ẩn từng phần tử thuộc component (văn bản, nút CTA, hình ảnh)

Bấm vào phần tử muốn ẩn và chọn Ẩn.

Phần tử sau khi được ẩn sẽ hiển thị mờ hơn so với các phần tử khác.

Để hiển thị lại phần tử đó, bấm vào phần tử và chọn Hiện.

Ẩn toàn bộ component

Bấm vào component muốn ẩn và chọn Ẩn. Nếu bạn chọn ẩn toàn bộ component, tất cả các phần tử thuộc component đó sẽ bị ẩn.

Nếu bạn đã ẩn một phần tử thuộc component, sau đó ẩn toàn bộ component đó, bạn sẽ không thể chọn hiện riêng phần tử đã ẩn. Phần tử đó chỉ có thể hiện ra khi bạn chọn hiện toàn bộ component.

Last updated