Xóa Landing Page

Truy cập Quản lý Landing Page, bạn trỏ chuột vào dấu ... trên Landing Page tương ứng và chọn Xoá.

Để thực hiện xoá trang thành công, cần đảm bảo trang đã được Ngừng xuất bản. Hãy cân nhắc kỹ trước khi xoá trang, vì hiện tại cokhach.vn chưa hỗ trợ khôi phục Landing Page đã bị xoá.

Thao tác Xóa Landing Page sẽ gỡ bỏ toàn bộ nội dung và dữ liệu theo dõi & đo lường của trang, trang sẽ không còn tồn tại trong phần Quản lý Landing Page, cũng như khách hàng của bạn không thể truy cập vào trang được nữa. Tên miền sẽ không còn được gắn với Landing Page. Tuy nhiên dữ liệu khách hàng thu được từ trước khi trang Landing Page bị xoá vẫn sẽ tồn tại và xem được ở phần Quản lý Khách Hàng.

Last updated