Quản lý tài khoản quảng cáo

Trong phần Quản lý tài khoản quảng cáo, bạn có thể kiểm soát kết nối tài khoản quảng cáo.

Trong dashboard cokhach.vn, truy cập mục Tài khoản (bằng cách nhấp vào icon avatar trên màn hình) và chọn Quản lý tài khoản QC.

Trong màn hình này, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

  • Kết nối tài khoản quảng cáo (Google Ads hoặc Facebook Ads)

  • Xem danh sách các tài khoản quảng cáo đã được kết nối theo thứ tự thời gian

  • Ngắt kết nối tài khoản quảng cáo (Google Ads hoặc Facebook Ads)

Last updated