Trỏ tên miền về hosting cokhach.vn

Trỏ tên miền chính

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của cokhach.vn:

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): lp.cokhach.vn

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Value (Giá trị): 1.55.214.163

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là banggia.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  • Host record: banggia

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): lp.cokhach.vn

Last updated