Ngừng xuất bản Landing Page

Khi một dự án kết thúc, bạn có thể muốn ngừng xuất bản Landing Page. Nếu một trang đích được ngừng xuất bản, nội dung trang sẽ không hiển thị khi khách thăm truy cập vào tên miền đó.

Truy cập Quản lý Landing Page, bạn trỏ chuột vào dấu ... trên Landing Page tương ứng và chọn Ngừng xuất bản.

Bạn vẫn sẽ nhìn thấy Landing Page của mình trong phần Quản lý Landing Page, kèm theo icon màu đỏ thể hiện trạng thái của trang đã ngừng xuất bản. Tên miền sẽ không còn được gắn với Landing Page. Nội dung của trang vẫn được giữ nguyên, và bạn có thể thao tác chỉnh sửa và xuất bản lại bất cứ lúc nào.

Last updated