Đổi tên Landing Page

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên Landing Page để tiện quản lý, truy cập Quản lý Landing page, bấm vào dấu ... trên Landing Page tương ứng và chọn Đổi tên.

Tên của Landing Page chỉ xuất hiện ở phần quản lý, không hiển thị ra bên ngoài trang khi xuất bản hay chia sẻ ở các nơi khác nên bạn hoàn toàn có thể đặt tên theo quy định riêng của mình để dễ quản lý.

Bạn nên đặt tên Landing Page dễ phân biệt, nhận diện để tiện cho việc quản lý (ví dụ đặt theo lịch chạy quảng cáo, phân loại đối tượng, thử nghiệm A/B test vv...) Tránh sử dụng tên trùng lặp hoặc tên đặt ngẫu nhiên, hoặc chỉ đánh số đơn thuần (ví dụ Landing Page 1, Landing Page 2...) sẽ rất khó để theo dõi.

Last updated