Tạo nhóm mới

Không gian làm việc đội nhóm trên cokhach.vn là nơi đội nhóm của bạn có thể làm việc cùng nhau, kết nối tất cả các công cụ và dịch vụ phần mềm của họ và tìm thông tin họ cần để thực hiện công việc tốt nhất.

Khi tạo nhóm mới, bạn sẽ trở thành Chủ sở hữu chính của không gian làm việc. cokhach.vn khuyến nghị sử dụng địa chỉ email từ miền của công ty bạn để tạo không gian làm việc.

Tạo không gian làm việc cho nhóm của bạn

Tạo nhóm trong quá trình tạo tài khoản cokhach.vn

  1. Tạo tài khoản cokhach.vn và hoàn tất kích hoạt tài khoản

  2. Ở màn hình Kích hoạt tài khoản thành công, chọn Tạo đội nhóm để tạo không gian làm việc cho nhóm.

  3. Ở màn hình Thiết lập đội nhóm, nhập các thông tin được yêu cầu: tên nhóm và đường dẫn tới nhóm, sau đó nhấp Tạo ngay. Nhóm của bạn đã được tạo thành công.

  4. Bạn sẽ được chuyển tiếp đến màn hình Thêm thành viên để hoàn tất Mời thành viên vào nhóm.

Tạo nhóm từ dashboard của cokhach.vn

  1. Ở thanh công cụ trên cùng, bấm Home và chọn Tạo nhóm mới.

  2. Ở màn hình Thiết lập đội nhóm, nhập các thông tin được yêu cầu: tên nhóm và đường dẫn tới nhóm, sau đó nhấp Tạo ngay. Nhóm của bạn đã được tạo thành công.

  3. Bạn sẽ được chuyển tiếp đến màn hình Thêm thành viên để hoàn tất Mời thành viên vào nhóm.

Đường dẫn doanh nghiệp không thể chỉnh sửa được sau khi tạo nhóm thành công. Hãy chọn đường dẫn phù hợp và điển hình cho doanh nghiệp hoặc đội nhóm của bạn.

Nếu bạn không nhận được mã xác nhận của mình, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố này. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy cho Nhóm hỗ trợ của chúng tôi biết - chúng tôi sẵn sàng trợ giúp!

Để bắt đầu sử dụng và quản lý nhóm tốt hơn, hãy tham khảo các tài nguyên bên dưới:

pageQuản lý và phân quyền thành viênpageCác tác vụ cơ bản trong nhóm

Last updated