Facebook Messenger Chatbot

Chatbot giúp bạn trả lời những tin nhắn của khách hàng một cách tự động theo kịch bản cài đặt sẵn.

Facebook Messenger Chatbot là tính năng nâng cao, dành cho các tài khoản đã nâng cấp lên gói Cơ bản hoặc gói Chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực Bất động sản, vai trò của chatbot đang được chứng minh theo thời gian, khi khách mua không chỉ có nhu cầu tìm kiếm thông tin, mà còn đòi hỏi tốc độ phản hồi, tư vấn nhanh chóng từ sales.

cokhach.vn cung cấp Chatbot với kịch bản được thiết kế sẵn, đánh trúng vào những mảng thông tin khách mua quan tâm, hỗ trợ sales tư vấn & chăm khách, tránh làm mất khách vào tay người khác.

Hiện tại, chatbot của cokhach.vn sử dụng một kịch bản mặc định để chăm sóc khách hàng cơ bản, và bạn chưa thể chỉnh sửa kịch bản này.

Nếu bạn đã nâng cấp tài khoản và hoàn tất chỉnh sửa thiết kế & nội dung trang Landing Page trong builder, thì bạn có thể kích hoạt chatbot cho trang của mình từ màn hình Xuất bản Landing Page hoặc Thiết lập Landing Page.

Bạn cần cập nhật đầy đủ các trường thông tin: Các loại căn hộ và diện tích, Giá, Hình thức sở hữu / pháp lý trong phần Thông tin dự án để đảm bảo chatbot hoạt động theo kịch bản.

Kết nối fanpage Facebook với cokhach.vn

Trước khi thiết lập chatbot, bạn cần cấp quyền để cokhach.vn kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn và tải các fanpage mà bạn quản lý. Bạn cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Bạn có ít nhất một Fanpage trên Facebook.

  • Tài khoản Facebook cá nhân của bạn phải là tài khoản quản trị viên của Fanpage đó.

Để bắt đầu kết nối fanpage Facebook với cokhach.vn, trong builder, chọn một trong hai cách sau:

  • Truy cập màn hình Xuất bản Landing Page bằng cách bấm vào nút Xuất bản ở thanh công cụ đầu trang. Chọn tab Chatbot.

  • Truy cập màn hình Thiết lập Landing Page bằng cách bấm vào nút Thiết lập ở thanh công cụ đầu trang. Chọn tab Chatbot.

Bấm vào nút Kết nối với Facebook. Hãy đồng ý cấp các quyền được hỏi trong popup bật lên của Facebook để hoàn tất việc kết nối.

Kích hoạt chatbot

Sau khi đã kết nối fanpage thành công, ở màn hình Chatbot, bạn lựa chọn fanpage mà bạn muốn sử dụng chatbot.

Tiếp tục chọn kịch bản chatbot. Bấm vào Xem chi tiết để xem luồng hỏi và trả lời của chatbot.

Bạn có thể nhìn thấy lựa chọn Làm mới quyền Facebook ở màn hình này. Hãy sử dụng nó sau khi bạn kết nối lại các fanpage, hoặc kết nối thêm các fanpage mới vào cokhach.vn, hoặc khi bạn gặp sự cố trong việc thiết lập chatbot.

Bạn chỉ có thể thiết lập chatbot cho Landing Page được tạo bởi chính bạn. Bạn không thể thiết lập chatbot cho trang Landing Page được tạo bởi người dùng khác, kể cả khi họ chia sẻ quyền chỉnh sửa và quản lý trang với bạn.

Last updated