Cấu hình Facebook Pixel ID

Facebook Pixel là công cụ phân tích dùng để đánh giá hiệu quả của quảng cáo bằng cách tìm hiểu hành động mà mọi người thực hiện trên trang của bạn.

Nói ngắn gọn, đó là một đoạn mã JavaScript đóng vai trò liên lạc thông tin giữa Landing Page của bạn và Facebook.

Lấy mã Facebook Pixel

Nếu bạn chưa thiết lập Facebook Pixel, bạn cần tạo mới:

  1. Nhấp vào Kết nối với nguồn dữ liệu và chọn Web.

  2. Chọn Facebook Pixel và nhấp vào Kết nối.

  3. Thêm Tên pixel của bạn.

  4. Nhập URL trang web: bạn có thể bỏ qua bước không bắt buộc này nếu chưa có url trang web.

  5. Nhấp vào Tiếp tục.

  6. Ở bước Dùng pixel để kết nối hoạt động trên trang web, bạn đóng cửa sổ này lại.

Sau khi thiết lập xong, bạn truy cập Nguồn dữ liệu -> chọn Pixel vừa tạo -> Cài đặt. Sao chép ID pixel.

Cấu hình Facebook Pixel ID

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Cấu hình Facebook.

Nhập ID pixel đã sao chép ở bước trên, rồi chọn kiểu chuyển đổi của Facebook và bấm Lưu để hoàn tất.

Trước khi cài đặt Facebook Pixel, cần đảm bảo là trang hiện không tồn tại bất kỳ ID pixel hoặc các đoạn mã Facebook Pixel nào. Nếu có, cần xóa tất cả trước khi bắt đầu cài đặt Facebook Pixel mới.

Last updated