Tạo mới dự án

Nếu thư viện dự án của cokhach.vn chưa cập nhật dự án mà bạn đang bán, hãy Tạo dự án mới bằng cách lựa chọn loại hình bất động sản tương ứng và bấm Tạo ngay.

Sau đó, bạn nhập các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu sao để có thể tiếp tục Tạo mới Landing Page. Bạn có thể bấm Lưu dự án để lưu lại quá trình tạo dự án mới. Sau khi lưu, dự án sẽ xuất hiện trong phần Quản lý dự án.

Việc nhập đầy đủ và chi tiết thông tin dự án sẽ giúp nội dung trang Landing Page ở bước sau được hoàn thiện và phong phú.

Khi tải ảnh, bạn nên đặt tên ảnh theo cấu trúc (VD: tongquan1, tongquan2, vitri1, vitri2, nhamau, matbang, noithat, kientruc, tienich, canho,...) để ảnh được sắp xếp theo đúng danh mục.

Last updated