Cài đặt tiêu đề và mô tả trang

Cho phép bạn tùy chỉnh các mục như Tiêu đề trang, Mô tả trang, Từ khóa về trang, Hình ảnh khi chia sẻ và Hình ảnh Favicon.

Sau khi thiết lập, bạn có thể kiểm tra xem trước url Landing Page tại Công cụ gỡ lỗi chia sẻ bởi Zalo trước khi chia sẻ lên các phương tiện khác.

Last updated