Popup

Popup là cửa sổ bật lên trên trang Landing Page. cokhach.vn cung cấp hai loại popup phổ biến trong ngành Bất động sản:

Đây là loại popup dạng biểu mẫu để khách hàng điền thông tin theo chủ đích, có thể là popup bật lên khi khách hàng nhấn nút CTA, hoặc popup bật lên tự động. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung và thiết kế giao diện tuỳ ý cho hai loại popup này.

Đây là loại popup tự động bật lên sau khi khách hàng hoàn tất một hành động theo chủ đích. Hiện tại popup này được cấu hình tự động, bạn không thể tuỳ biến.

Sử dụng popup

cokhach.vn cung cấp kho giao diện cho từng loại popup. Mặc định, giao diện Landing Page của cokhach.vn đã được thiết lập sẵn các popup. Để thêm mới hoặc thay thế popup, bạn chọn Thêm mới ở thanh công cụ bên trái và chọn Popup, sau đó kéo thả một mẫu thiết kế mình muốn sử dụng:

Để chỉnh sửa và thiết kế popup, nhấn đúp vào các phần văn bản, hoặc nhấn vào ảnh và ô chữ để bật lên thanh công cụ chỉnh sửa tương ứng.

Quản lý Popup

Từ thanh công cụ bên trái, bấm vào Popup. Danh sách sẽ hiển thị các popup đang được sử dụng trên trang Landing Page.

Chọn popup bạn muốn sửa bằng cách bấm trực tiếp vào popup đó. Khi hoàn tất chỉnh sửa, bấm Xong.

Last updated