Cấu hình mã Google Ads

Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads cho biết hành động xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn. Nếu hành động đó được xác định là có giá trị, nó sẽ được coi là lượt chuyển đổi.

Để theo dõi các chuyển đổi trên Landing Page và ghi nhận trên Google Ads, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Cấu hình Google Ads ID

Nếu bạn chưa thiết lập thẻ Google Ads, làm theo hướng dẫn sau để lấy mã Google Ads ID:

  1. Truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn

  2. Vào mục Công cụ và cài đặt -> Thư viện chia sẻ, chọn Công cụ quản lý đối tượng

  3. Vào mục Nguồn đối tượng

  4. Ở Thẻ Google Ads, chọn Thiết lập thẻ

  5. Thiết lập mục Tạo nguồn dữ liệu theo hướng dẫn sau, sau đó chọn Lưu và tiếp tục:

6. Ở mục Cài đặt thẻ -> Thiết lập thẻ, chọn Tự cài đặt thẻ. Sao chép đoạn ID ở mục Đoạn mã sự kiện.

Nếu bạn đã tạo thẻ Google Ads, chọn Chi tiết ở Thẻ Google Ads, sau đó vào phần Thiết lập thẻ và sao chép đoạn ID ở mục Đoạn mã sự kiện.

Cài mã Google Ads ID trên cokhach.vn

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Cấu hình Google. Dán đoạn mã đã sao chép vào mục Google Ads ID và chọn Lưu.

Cấu hình mã chuyển đổi trên Google Ads

Để theo dõi hành động hoàn tất form đăng ký hoặc hành động nhấn vào nút của khách thăm trên trang, thì bạn cần Thiết lập Hành động chuyển đổi đó trên Google Ads theo hướng dẫn sau:

  1. Vào mục Công cụ và cài đặt, chọn Lượt chuyển đổi

  2. Ấn dấu (+) để tạo một hành động chuyển đổi mới

  3. Chọn tạo hành động chuyển đổi cho Trang web

  4. Chọn hành động bạn muốn theo dõi và hoàn tất các thiết lập bên dưới, sau đó chọn Tạo và tiếp tục. cokhach.vn đề xuất một hành động chuyển đổi tiêu biểu mà bạn có thể thiết lập theo hướng dẫn trong hình:

5. Ở mục Thiết lập thẻ, lựa chọn Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, sau đó sao chép ID chuyển đổi và Nhãn chuyển đổi bên dưới.

Cài ID và nhãn chuyển đổi trên cokhach.vn

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Cấu hình Google. Dán đoạn mã đã sao chép vào mục tương ứng trong Mã chuyển đổi Google Ads và chọn Lưu.

Last updated