Cài đặt menu tương tác

Menu tương tác là thanh công cụ trên trang Landing Page cung cấp lối tắt đến các tiện ích sau cho khách thăm trang:

  • Google Maps: bản đồ tới vị trí dự án

  • Zalo: liên lạc trực tiếp với sales qua Zalo

  • Điện thoại: gọi điện tới sales

  • Messenger chat: chat với sales qua Facebook Messenger

  • Tin nhắn SMS: gửi tin nhắn tới số điện thoại của sales

Menu tương tác hiển thị dưới dạng thanh dọc trên desktop và thanh ngang trên mobile.

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Menu tương tác.

Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin ở các trường yêu cầu. Tích chọn vào từng tiện ích để kích hoạt và hiển thị chúng trên menu tương tác. Sau khi hoàn tất, bấm Lưu.

Để kiểm tra lại thiết lập, bấm Xem trước ở thanh công cụ trên cùng để xem và kiểm thử trực tiếp menu tương tác trên Landing Page.

Sau khi thay đổi hoặc cài đặt bất kỳ thiết lập nào, bạn phải thao tác Xuất bản lại trang để kích hoạt chúng.

Last updated