Quản lý chiến dịch quảng cáo

Trên bảng điều khiển chính, có một menu Tạo quảng cáo.

Trong màn hình này, người dùng có thể:

lọc và xem danh sách các chiến dịch quảng cáo của cả Facebook và Google với hiệu suất tổng quan

kết nối với tài khoản quảng cáo mới

tạo chiến dịch quảng cáo mới trên Facebook hoặc Google thực hiện hành động với chiến dịch đã chọn

Menu Tạo quảng cáo cũng có 2 menu phụ: Facebook & Google, là một phím tắt cho mỗi nền tảng tạo quảng cáo.

Họ có thể thấy các bộ lọc sau trên trang tổng quan:

Project (Dự án): chúng tôi liệt kê tất cả các dự án mà họ đang chạy quảng cáo. Theo mặc định, nếu họ đã có một chiến dịch, bộ lọc sẽ hiển thị dự án có quảng cáo mới nhất (chúng tôi đã giả định rằng đó là dự án gần đây nhất mà họ đang thực hiện). Nếu họ chưa có bất kỳ chiến dịch nào, bộ lọc sẽ hiển thị tất cả các dự án (Thiết kế: https://zpl.io/2ppKqO8) Accounts (Tài khoản): chúng tôi liệt kê tất cả các tài khoản quảng cáo mà người dùng đã kết nối với công cụ của chúng tôi & tùy chọn Thêm các tài khoản khác để kết nối với các tài khoản quảng cáo mới. Theo mặc định, tất cả các tài khoản dùng để chạy quảng cáo cho dự án trên đều được chọn.

Nếu người dùng chọn Thêm tài khoản khác để kết nối tài khoản quảng cáo mới, họ sẽ được chuyển đến màn hình Kết nối tài khoản. Nếu họ chọn kết nối với các tài khoản quảng cáo khác, họ sẽ làm theo các bước trong ID 3, cụ thể là Kết nối tài khoản quảng cáo.

Thời gian (Phạm vi ngày): chúng ta có các phạm vi ngày sau: hôm nay, hôm qua, 7 ngày, 30 ngày và phạm vi ngày tùy chỉnh. Theo mặc định, nó được đặt thành 30 ngày. Status (Trạng thái): chúng tôi liệt kê tất cả các trạng thái của chiến dịch quảng cáo: Đang chạy / Đã xóa / Tạm dừng. Theo mặc định, Đang chạy & Tạm dừng được chọn. Với bộ lọc trên, người dùng có thể xem Số liệu tổng quan - phần tóm tắt chính của:

Tổng chi phí (Số tiền đã chi): tổng chi phí mà người dùng đã chi cho các chiến dịch quảng cáo của họ từ các tài khoản quảng cáo được kết nối trên cả Facebook và Google Khách hàng thu được (Khách hàng tiềm năng): tổng số khách hàng tiềm năng mà người dùng có được thông qua các chiến dịch quảng cáo này (chúng tôi thu thập từ phân tích và quản lý khách hàng tiềm năng của mình)

Họ có thể xem thông tin sau:

Project (Dự án): dự án mà url LP được quảng cáo thuộc về Tên chiến dịch (Tên chiến dịch): tên của chiến dịch quảng cáo Bật / Dừng (Bật / tắt): thao tác nhanh để kích hoạt / tạm dừng chiến dịch. Chiến dịch sẽ được kích hoạt / tạm dừng trên cả Google và công cụ của chúng tôi. Tính năng này chỉ được bật cho chiến dịch đang chạy hoặc bị tạm dừng. Nó bị vô hiệu đối với chiến dịch đã bị xóa hoặc hoàn thành. Để nhanh chóng kích hoạt một chiến dịch đã hoàn thành, trước tiên người dùng phải chỉnh sửa lịch trình của chiến dịch. Thống kê được hiển thị theo kiểu kênh, bao gồm: Chi phí Lượt hiển thị Lượt tìm kiếm Tương tác Chuyển đổi lượt Hiệu quả Chúng tôi liệt kê tất cả các chiến dịch có sẵn trong tài khoản quảng cáo đã chọn của họ, bao gồm các chiến dịch được tạo từ giao diện người dùng FB / GG và giao diện người dùng của chúng tôi. Trong một số trường hợp chúng tôi không có dữ liệu, chúng tôi hiển thị "-"

Họ có thể xem bộ lọc% giữa các sự kiện trong kênh này để biết hiệu suất quảng cáo của họ tốt như thế nào. Phần trăm thay đổi bắt đầu từ Lần hiển thị → Lần nhấp trở đi. Từ phải sang trái, nó được tính bằng:% thay đổi = số trước ÷ số tiếp theo × 100%.

Hành động chiến dịch: Edit chiến dịch & Tối ưu chiến dịch Nếu nhấp để chỉnh sửa chiến dịch, họ sẽ quay lại các bước tạo Google Ads để chỉnh sửa. Họ có thể xem từ màn hình Tạo chiến dịch, nhưng không thể thay đổi / chỉnh sửa thông tin và màn hình này, và họ có thể chỉnh sửa từ màn hình Thiết lập chung trở đi. Nếu họ chọn tối ưu hóa chiến dịch, họ sẽ được chuyển sang màn hình Tối ưu quảng cáo (chúng tôi thực hiện việc này sau) Hành động dự án: Xem báo cáo quảng cáo: nếu họ nhấp vào đây, họ sẽ được chuyển sang màn hình Báo cáo quảng cáo (chúng tôi thực hiện việc này sau)

Last updated