Trợ giúp về thanh toán

Tôi nhập sai nội dung chuyển khoản?

That's a tough question but thankfully, our team is on it. Please bear with us while we're investigating.

Tôi chuyển khoản thiếu / thừa tiền?

Yes, after a few months we finally found the answer. Sadly, Mike is on vacations right now so I'm afraid we are not able to provide the answer at this point.

Tôi muốn chuyển sang gói nâng cấp tài khoản khác?

Ai có thể gia hạn gói nâng cấp tài khoản cho nhóm của tôi?

Tôi có thể xem và nhận được hoá đơn cho giao dịch của mình ở đâu?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi huỷ gói nâng cấp tài khoản?

Last updated