Tải về danh sách khách hàng

cokhach.vn hỗ trợ người dùng tải về thông tin khách hàng dưới định dạng file Excel (.xlsx), giúp bạn truyền file hoặc lưu trữ ngoại tuyến tiện lợi hơn.

Để tải về danh sách khách hàng, truy cập Quản lý khách hàng, sau đó lựa chọn dự án mà bạn muốn tải xuống danh sách khách hàng và bấm Xuất dữ liệu. Dữ liệu sẽ được tải về thiết bị của bạn, lưu trong thư mục Download (Tải xuống) của trình duyệt.

Nên cài đặt bộ lọc theo từng dự án cụ thể để tránh nhầm lẫn thông tin khách hàng.

Dữ liệu tải xuống sẽ được sắp xếp theo đúng bộ lọc bạn đã lựa chọn trên dashboard.

Last updated