Landing Page Builder

Landing Page Builder của Cokhach.vn là trình tạo và chỉnh sửa Landing Page sử dụng thao tác kéo thả các phần để thiết kế trang đích hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ tính năng và cài đặt tối ưu chuyển đổi.

Trong builder của Cokhach.vn, chúng tôi đã xây dựng sẵn thư mục các phần (component) theo cấu trúc nội dung và thiết kế tốt nhất dành cho từng loại dự án Bất động sản. Bạn có thể tuỳ ý kéo thả các phần này, thay đổi chủ đề màu sắc toàn trang cho phù hợp với phong cách của dự án và chỉnh sửa nội dung của từng phần để xây dựng một Landing Page cơ bản.

Last updated