Mời thành viên vào nhóm

Mời thành viên vào nhóm là tính năng nâng cao, dành cho các tài khoản đã nâng cấp lên gói Cơ bản hoặc gói Chuyên nghiệp.

Khả năng mời người khác vào không gian làm việc của bạn phụ thuộc vào vai trò của bạn trong nhóm và cài đặt không gian làm việc của bạn:

Chủ sở hữu không gian làm việc và Quản trị viên không gian làm việc có thể mời thành viên và khách (nếu không gian làm việc của họ thuộc một trong các gói trả phí của cokhach.vn). Theo mặc định, các thành viên trong không gian làm việc có thể mời các thành viên khác. Nếu chủ sở hữu hoặc quản trị viên đã hạn chế các thành viên gửi lời mời, họ có thể yêu cầu lời mời thay thế. Khách không thể gửi hoặc yêu cầu lời mời.

Gói tài khoản Cơ bản hoặc Chuyên nghiệp được thiết kế để nâng cấp cho từng nhóm. Nếu bạn đã tạo ra nhiều nhóm và muốn mời thành viên vào nhóm nào, bạn cần nâng cấp tài khoản cho nhóm đó.

Mời thành viên vào nhóm

  1. Sau khi nhấp Tạo ngay ở màn hình Thiết lập đội nhóm và Tạo nhóm mới thành công, bạn sẽ được chuyển tới màn hình Thêm thành viên. Bạn cũng có thể mời thành viên vào nhóm từ dashboard bằng cách nhấn Home ở thanh công cụ trên cùng -> chọn Chuyển nhóm -> Chọn nhóm muốn thêm thành viên. Sau khi đã chuyển sang không gian làm việc của nhóm, nhấp vào tên nhóm và chọn Thêm thành viên.

  2. Nếu tài khoản của bạn chưa nâng cấp lên gói Cơ bản hoặc gói Chuyên nghiệp, ở màn hình Thêm thành viên, chọn Nâng cấp tài khoản để thực hiện nâng cấp trước tiên.

    • Bạn sẽ được chuyển đến các bước thanh toán trong phần Nâng cấp tài khoản để hoàn tất thanh toán.

    • Sau khi cokhach.vn xác thực giao dịch thành công, bạn sẽ được dẫn trở lại màn hình Thêm thành viên để hoàn tất tác vụ.

  3. Nhập email của các thành viên vào ô và chọn Thêm ngay để gửi lời mời.

  4. Lời mời sẽ được gửi tới các thành viên kèm theo đường dẫn mời gia nhập nhóm.

Đường dẫn mời gia nhập nhóm là duy nhất cho từng lời mời và có hiệu lực trong vòng 48h kể từ khi lời mời được gửi đi. Sau khi hết hiệu lực, thành viên được mời sẽ không thể vào nhóm theo đường dẫn này.

Mỗi email chỉ nhận được một lời mời duy nhất.

Last updated