Ngắt kết nối tài khoản Facebook Ads

Nếu đã kết nối tài khoản Facebook Ads với cokhach.vn, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản đó từ trong cài đặt tài khoản cokhach.vn của mình.

Một số điều cần lưu ý khi ngắt kết nối tài khoản Facebook Ads của bạn khỏi cokhach.vn:

  • Sau khi ngắt kết nối, các chiến dịch mới được tạo sẽ không sử dụng các thông số theo dõi của cokhach.vn. Các chiến dịch hiện tại sẽ vẫn chứa các thông số theo dõi của cokhach.vn và bạn cần thao tác xoá theo hướng dẫn sau:

    • Đăng nhập vào tài khoản Facebook Ads của bạn.

    • Điều hướng đến từng quảng cáo.

    • Trong phần Theo dõi, hãy xóa các tham số khỏi trường Tham số URL.

    • Nhấp vào Xuất bản.

  • Các chiến dịch và dữ liệu liên quan tới tài khoản quảng cáo của bạn sẽ không còn xuất hiện trong trình Quản lý quảng cáo của cokhach.vn

Bạn có thể ngắt kết nối một tài khoản Facebook Ads với mục đích khắc phục sự cố. Khi bạn ngắt kết nối sau đó kết nối lại, dữ liệu sẽ được đồng bộ trở lại.

Ngắt kết nối tài khoản Facebook Ads

Trong dashboard cokhach.vn, bấm vào biểu tượng avatar ở góc trên bên phải -> chọn Quản lý tài khoản quảng cáo.

Ở màn hình này, chọn Ngắt kết nối tài khoản bạn mong muốn.

Xác nhận Ngừng kết nối ở bước tiếp theo để hoàn tất tác vụ.

Last updated