Tạo mới Landing Page

Để bắt đầu thiết kế landing page đầu tiên trên builder, truy cập Quản lý Landing Page và bấm Tạo Landing Page mới.

Để chỉnh sửa một Landing Page có sẵn, bấm vào tên Landing Page, hoặc bấm vào dấu ... trên Landing Page tương ứng để xem thêm các thao tác khác ngoài chỉnh sửa, như: Tạo bản sao, Đổi tên, Xoá, Ngừng xuất bản.

Sau khi lựa chọn Tạo Landing Page mới, bạn cần lựa chọn một dự án mà bạn muốn tạo trang đích cho dự án đó. Bạn có thể tìm kiếm tên dự án trong thư viện dự án mà cokhach.vn đã xây dựng sẵn, hoặc Tạo mới một dự án chưa có trong thư viện.

Tiếp tục lựa chọn một giao diện mẫu trong danh sách để vào builder và bắt đầu thiết kế & hoàn thiện Landing Page của bạn.

Bằng việc gắn Landing Page với một dự án, tất cả thông tin dự án sẽ được sử dụng làm nội dung của trang đích. Khi vào builder, bạn sẽ nhìn thấy các trường thông tin này được điền sẵn, giúp bạn có định hướng nội dung tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho trang Landing Page.

Các thông tin dự án có thể chỉ dừng ở mức cơ bản và giúp bạn định hình cấu trúc nội dung của trang Landing Page. Bạn nên chỉnh sửa, cập nhật và sáng tạo nội dung theo ý muốn để hạn chế trùng lặp, tạo ra bản sắc cá nhân cho trang Landing Page.

Last updated