Ngắt kết nối tài khoản Google Ads

Nếu đã kết nối tài khoản Google Ads với cokhach.vn, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản đó từ trong cài đặt tài khoản cokhach.vn của mình.

Một số điều cần lưu ý khi ngắt kết nối tài khoản Google Ads của bạn khỏi cokhach.vn:

  • Sau khi ngắt kết nối, các cài đặt theo dõi, đo lường của cokhach.vn sẽ KHÔNG tự động bị xoá khỏi tài khoản quảng cáo của bạn. Nếu bạn muốn xoá chúng, bạn cần thao tác thủ công trong tài khoản Google Ads của mình, cả ở cấp tài khoản và cấp chiến dịch.

  • Sau khi ngắt kết nối, tài khoản quảng cáo của bạn vẫn được liên kết với tài khoản MCC của cokhach.vn trong Google Ads. Bạn có thể huỷ liên kết này khỏi cài đặt Google Ads của mình.

  • Các chiến dịch và dữ liệu liên quan tới tài khoản quảng cáo của bạn sẽ không còn xuất hiện trong trình Quản lý quảng cáo của cokhach.

Bạn có thể ngắt kết nối một tài khoản Google Ads với mục đích khắc phục sự cố. Khi bạn ngắt kết nối sau đó kết nối lại, dữ liệu sẽ được đồng bộ trở lại.

Ngắt kết nối tài khoản Google Ads

Trong dashboard cokhach.vn, bấm vào biểu tượng avatar ở góc trên bên phải -> chọn Quản lý tài khoản quảng cáo.

Ở màn hình này, chọn Ngắt kết nối tài khoản bạn mong muốn.

Xác nhận Ngừng kết nối ở bước tiếp theo để hoàn tất tác vụ.

Last updated