Kết nối tài khoản Facebook Ads

Sau khi bạn kết nối tài khoản của mình, cokhach.vn sẽ hiển thị và báo cáo về tất cả các chiến dịch hiện có trong tài khoản đó.

Các điều kiện để kết nối tài khoản

 • Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng chặn quảng cáo cho trình duyệt của mình, hãy tắt tiện ích này khi kết nối tài khoản quảng cáo và khi sử dụng công cụ quảng cáo của cokhach.vn

 • Bạn phải là quản trị viên của tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý doanh nghiệp. Để xác nhận rằng bạn là quản trị viên, làm theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập Trình quản lý doanh nghiệp Facebook của bạn

  • Ở thanh công cụ dưới cùng bên trái, nhấp vào Cài đặt cho doanh nghiệp

  • Ở thanh công cụ bên trái, nhấp vào mục Tài khoản quảng cáo

  • Chọn tài khoản quảng cáo bạn muốn kết nối với cokhach.vn

  • Ở cột bên phải, nhấp vào tên người dùng Facebook của bạn để xem tất cả các quyền đối với tài khoản quảng cáo của bạn.

  • Hãy chắc chắn rằng quyền Quản lý tài khoản quảng cáo đã được bật.

Kết nối tài khoản Facebook Ads

Trong dashboard cokhach.vn, lựa chọn mục Tạo quảng cáo. Vào lần đầu truy cập mục này, bạn sẽ được hỏi để kết nối tài khoản quảng cáo. Lựa chọn kết nối tài khoản quảng cáo Facebook.

Trong cửa sổ bật lên, đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

 • Facebook sẽ nhắc bạn cấp các quyền sau: Quản lý quảng cáo của bạn, Quản lý doanh nghiệp của bạn, Quản lý các Trang của bạn, Hiển thị danh sách các Trang bạn quản lý và Tiếp cận khách hàng tiềm năng cho các Trang của bạn. cokhach.vn yêu cầu tất cả các quyền này để tích hợp với tài khoản quảng cáo của bạn.

 • Để cho phép tất cả các quyền tích hợp bắt buộc, hãy nhấp vào OK.

Hộp thoại sẽ hiển thị danh sách các tài khoản Facebook để bạn lựa chọn kết nối với cokhach.vn. Nhấp vào Kết nối. Tài khoản Ads của bạn sẽ xuất hiện trong trình Quản lý Quảng cáo của cokhach.vn và bạn có thể bắt đầu Tạo quảng cáo Facebook.

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn có vấn đề về thanh toán còn tồn đọng hoặc vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook, cokhach.vn sẽ đánh dấu tài khoản quảng cáo của bạn là Không hoạt động. Để khắc phục sự cố này, bạn cần kiểm tra cài đặt doanh nghiệp Facebook của mình và tham khảo hỗ trợ từ Facebook.

Last updated