Kết nối tài khoản Google Ads

Sau khi bạn kết nối tài khoản của mình, cokhach.vn sẽ hiển thị và báo cáo về tất cả các chiến dịch hiện có trong tài khoản đó.

Các điều kiện để kết nối tài khoản

  • Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng chặn quảng cáo cho trình duyệt của mình, hãy tắt tiện ích này khi kết nối tài khoản quảng cáo và khi sử dụng công cụ quảng cáo của cokhach.vn

  • Chỉ các tài khoản Google Ads cá nhân mới kết nối được với cokhach.vn. Không thể kết nối tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) với cokhach.vn, vì vậy, bất kỳ tài khoản Google Ads nào đang được quản lý bởi MCC khác đều phải được kết nối riêng lẻ với cokhach.vn.

  • Bạn phải là Quản trị viên của tài khoản quảng cáo. Trong tài khoản Google Ads của mình, bạn có thể kiểm tra quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào bằng cách nhấp vào Công cụ và cài đặt -> chọn Quyền truy cập và bảo mật.

  • cokhach.vn không thể theo dõi hoặc báo cáo về Chiến dịch thông minh (Smart Campaigns). Nếu bạn mới tạo tài khoản Google Ads thì tài khoản sẽ ở Chế độ thông minh theo mặc định. Khi ở chế độ này, tất cả quảng cáo sẽ được tạo dưới dạng Chiến dịch thông minh. Để kiểm tra chế độ tài khoản của bạn, hãy:

    • Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.

    • Nếu URL bắt đầu bằng ads.google.com/aw/express thì tài khoản của bạn đang ở Chế độ thông minh.

    • Hãy nhấp vào Cài đặt -> chọn Chuyển sang Chế độ chuyên gia để có thể kết nối với cokhach.vn.

Không thể kết nối các tài khoản Google Ads đã huỷ với cokhach.vn. Khi tài khoản Google Ads đã kết nối bị huỷ, tài khoản đó sẽ bị ngắt kết nối khỏi cokhach.vn.

Kết nối tài khoản Google Ads

Trong dashboard cokhach.vn, lựa chọn mục Tạo quảng cáo. Vào lần đầu truy cập mục này, bạn sẽ được hỏi để kết nối tài khoản quảng cáo. Lựa chọn kết nối tài khoản quảng cáo Google.

Trong cửa sổ bật lên của Google, danh sách các tài khoản Google của bạn sẽ xuất hiện. Nhấn chọn 1 tài khoản bạn muốn kết nối với cokhach.vn để tiếp tục. Ở bước tiếp theo, nhấn Cho phép để cấp quyền liên kết cho cokhach.vn.

Bằng việc kết nối tài khoản Google Ads với cokhach.vn, cokhach.vn có thể xem và quản lý tài khoản, và giám sát hiệu suất quảng cáo trên tài khoản của bạn. Google sẽ chia sẻ chi tiết cài đặt (ví dụ: tên, ngân sách, chiến lược giá thầu, quảng cáo) và chỉ số hiệu suất (số lần hiển thị, số nhấp chuột, v.v.) cho tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong tài khoản quảng cáo bạn đã kết nối.

Bạn sẽ nhận được email thông báo từ Google rằng tài khoản Google Ads của bạn đã được liên kết với tài khoản MCC của cokhach.vn. Tài khoản Google Ads của bạn sẽ xuất hiện trong trình Quản lý Quảng cáo của cokhach.vn và bạn có thể bắt đầu Tạo quảng cáo Google.

Nếu tài khoản quảng cáo của bạn có vấn đề về thanh toán còn tồn đọng, vi phạm chính sách quảng cáo của Google hoặc không hoạt động trong một thời gian dài, cokhach.vn sẽ đánh dấu tài khoản quảng cáo của bạn là Không hoạt động. Để khắc phục sự cố này, bạn cần kiểm tra cài đặt tài khoản Google Ads của mình và tham khảo hỗ trợ từ Google.

Last updated