Hướng dẫn chèn Google Map

Truy cập https://www.google.com/maps và nhập vào ô tìm kiếm tên dự án của bạn để tìm vị trí dự án trên bản đồ. Chọn một kết quả chính xác và sao chép đường dẫn.

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Menu tương tác.

Dán đường dẫn vừa sao chép vào ô Google Maps và tích chọn ô này. Bấm Lưu để hoàn tất cài đặt.

Last updated