Cài đặt mã tuỳ chỉnh

Cho phép bạn thêm các mã tuỳ chỉnh của các công cụ thứ ba với định dạng HTML, CSS và JavaScript vào website.

Trong trường hợp bạn muốn tích hợp công cụ của bên thứ 3 vào Landing Page, ví dụ Tawkto, Uhchat, Hitstats,..., bạn sẽ cần sao chép đoạn mã của các công cụ đó.

Trong builder cokhach.vn, ở thanh công cụ trên cùng, chọn Thiết lập. Trong cửa sổ Thiết lập Landing Page, chọn Mã tuỳ chỉnh.

Tuỳ vào yêu cầu của từng loại công cụ, bạn cần dán đoạn mã vào thẻ </head> hoặc thẻ </body> của trang. Để hoàn tất, bấm Lưu.

Last updated