Nâng cấp tài khoản

Sau khi người dùng chọn một gói trên màn hình này và chọn Nâng cấp ngay, họ sẽ được chuyển đến Thông tin thanh toán

Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng nên trong màn hình này, họ có thể thấy 1 tùy chọn được chọn theo mặc định: Chuyển khoản ngân hàng

Họ cũng sẽ thấy gói đã chọn với các lợi ích chính tóm tắt:

MIỄN PHÍ: Tạo trang đích miễn phí với 10 mẫu có sẵn. Management to 10 client new / month. Xem tối đa 5 phiên bản update của client. Phát hiện & liệt kê xấu IP (click ảo) Starter: Activity theo group. Tạo trang đích miễn phí với hơn 100 mẫu có sẵn. Management to 100 client new / month. Xem tối đa 30 bản cập nhật phiên bản của client. Bad IP block auto Pro: Hoạt động theo nhóm. Tạo trang đích miễn phí với hơn 100 mẫu có sẵn. New hàng quản lý không giới hạn. Xem tối đa 100 bản cập nhật phiên bản của client. Bad IP block auto. Phân tích hành vi khách hàng chuyên sâu. Hỗ trợ chatbot & tiếp thị qua email. Khi nhấp vào Tiếp tục để tiếp tục, họ có thể thấy màn hình Chuyển tài khoản

Last updated